Automatisering, roboter og kunstig intelligens: Hva er egentlig forskjellen?

av | apr 16, 2019 | Uncategorized | 0 kommentarer

Det er mange begreper og teknologier selskaper må forholde seg til når de planlegger sine digitaliseringsstrategier. Og det er ikke alltid like lett å skille kule trender fra langsiktige investeringer. La oss gå igjennom de grunnleggende forskjellene på automatisering, roboter og kunstig intelligens:

 

Roboter løser repetitive oppgaver

En robot er først og fremst et dataprogram som utfører repetitive oppgaver. Den er verken ond, snill eller smart – med mindre den er drevet av kunstig intelligens. En ikke-intelligent robot er programmert med regelbaserte prosesser eller prosess-styring for å løse spesifikke oppgaver. Det vil si at den ikke er i stand til å håndtere ting den ikke eksplisitt ble programmert til.

Maskinlæring + Automatisering = Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) innebærer at maskiner kan utføre oppgaver som er nært relatert til menneskelig intelligens som f.eks. problemløsning, språkforståelse, gjenkjennelse av objekter, lyder osv. Kunstig intelligens er som regel en kombinasjon av maskinlæring og automatisering. Maskinlæring er et dataprogram som kan lære seg nye ting basert på eksisterende og nye data. De kan dermed forutse hendelser og løse problemer, mens en automatisert robot kun kan håndtere det den er programmert til. Maskinlæring er altså en måte å oppnå kunstig intelligens på.

Den store AI-bløffen?

Det er delte meninger om robotene kommer til å ta over jobben din, eller bare gjøre den mer effektiv. Det som er sikkert, er at de ikke kommer til å ta over verden. Mange har latt seg skremme og fasinere av menneskelignende roboter som Sophia. I etterkant av medieoppstyret kom det frem at hun ikke var så intelligent likevel. Både Aftenposten og Digi skrev om den store AI-bløffen og hypede forventninger til chatbots. Kunstig intelligens er spennende, men det er viktig å skille mellom snørr og bart.

Hvilken eksakt rolle kunstig intelligens kommer til å ha i norsk offentlig sektor er det umulig å si. Likevel sier 1 av 4 kommuner at de planlegger å ta i bruk kunstig intelligens. Vi ser allerede eksempler på bruk i administrasjon, kundestøtte og saksbehandling. Regjeringens nasjonale strategi for Kunstig Intelligens er såvidt i gang. Kunstig intelligens kommer til å spille en sentral rolle i effektiviseringstiltak, men det gir også mulighet for å skape nye typer tjenester.

Automatisering: RPA og BPM

Automatisering har en sentral rolle når offentlig og privat sektor skal effektivisere måten de jobber på. Automatisering gjør at man kan frigi ressurser som brukes på rutinearbeid, og omdirigeres til oppgaver der de gir mer verdi.

Automatisering kan gjøres på flere måter. Den ene måten er å bruke Business Process Management verktøy for å sette opp en arbeidsflyt med regler og algoritmer som bestemmer hva som skal skje med data underveis. En annen metode er Robotic Process Automation (RPA). Her settes det opp en robot som iakttar hvordan en bruker utfører oppgaver i et system eller applikasjon, og repeterer denne direkte i applikasjonens brukergrensesnitt. Dette minner veldig om typisk programvare for grafisk brukertesting.

Forutsetning for automatisering

Når man skal automatisere oppgaver og beslutningsprosesser er det to viktige elementer som spiller inn. Det ene er vurderingen av hva som kan og ikke kan automatiseres. I hvilke tilfeller kreves det skjønnsmessig vurdering for å ivareta rettsikkerheten til brukere f.eks. i en asylsøknad? Det andre er i hvilken grad kan man stole på at dataene som kommer inn er korrekt, og at beslutninger tas på rett grunnlag? Automatisert saksbehandling kan gjøres på hele eller deler av en applikasjon.

ComposeToGo mener at automatisering bør være et naturlig steg i digitaliseringsprosessen, men ikke nødvendigvis det første. Med applikasjonsutviklings-plattformer kan man raskt og enkelt komme i gang med bygge og teste applikasjoner. Etterhvert som man får kontroll på egne prosesser og datastrukturer, kan man legge til regelbaserte algoritmer eller koble til AI-er gjennom API som gir systemet beslutningstøtte. På denne måten kan man starte digitalisering og effektivisering i det små, og skalere sikkert.

Oppsummert: 

  • Automatisering (automation): repetitive arbeidsoppgaver har et spesifikt handlemønster som gjør at man kan sette dataprogrammer til utføre oppgaven uten behov for manuell/menneskelig innslag
  • Roboter (robots): et dataprogram som automatiserer repeterbare oppgaver
  • Maskinlæring (machine learning): et dataprogram som kan lære, ikke bare oppgaven den er programmert til (som en robot), men også forutsi hendelser
  • Kunstig intelligens (artificial intelligence): er en kombinasjon av maskinlæring og automatisering