Kontekst er kvalitet

“Brukeren i sentrum” står høyt på regjeringens digitaliseringsagenda. Hvordan bygger man brukersentriske tjenester?

For at det offentlige skal sikre verdien av digitale investering er det avgjørende å skape en god brukeropplevelse for innbyggere og næringsliv. En optimal brukeropplevelse tar konteksten inn i betraktning, og gir innbyggere et tjenestetilbud tilpasset deres livssituasjon. Det blir enklere navigere, samtidig som innbyggere bedre kan forstå sine plikter og rettigheter i samfunnet.

Les mer om brukersentriske tjenester:

 

  • Kontekstbasert tjenestetilbud
  • Samhandlingstjenester på tvers av etater
  • Veileder for utforming av “Life Events”