Én plattform for digital innovasjon og samarbeid

Møt kundebehov raskt i alle kanaler.
Samarbeid om digitalisering på tvers av fagområder. 

Oversikt

Compose

Compose er en web-basert plattform for utvikling av forretningsapplikasjoner. Compose kan brukes når- og hvor som helst, så lenge man har en PC med internettforbindelse.

Elektroniske Skjema

Arbeidsflyt

Automatisering

Integrasjoner

Mobil & Web

datafangst

Elektroniske skjema for mobil & web

Samle data fra ti- eller tusenvis av respondenter gjennom elektroniske skjema. Compose tilbyr ett av de mest robuste verktøyene på markedet for datafangst.  Legg til sider, spørsmålstyper og svaralternativer med enkle klikk- og- dra funksjoner. Sett enkle eller komplekse valideringer på skjemafelt for å optimalisere datakvalitet. Visningsbetingelser gir brukeren en smidig utfyllingsprosess.

Du kan bygge alle typer web-applikasjoner for datafangst i Compose. 

 • Elektroniske skjema
 • Selvbetjeningsløsninger
 • Maler
 • Søknader
 • Spørreundersøkelser
 • Avtaler
 • Skjemabibliotek: Organiser tjenester i mappestruktur der tilgangskontroll gjør at team enkelt kan samarbeide i prosjekter.
 • Mal- og versjonshåndtering: Håndter endringshistorie og releaser gjennom versjonering. Gjenopprett tidligere versjoner, eller lag nye versjoner basert på utkast. Versjonshåndtering gjør vedlikehold og endringer til en drøm.
 • Visningsbetingelser: Sett visningsbetingelser for spørsmål eller grupper for å sikre at bruker kun ser relevant informasjon. Dette minimerer sjansene for inndata med feil eller mangler.
 • Pre-utfylling: For at utfyller skal sippe å oppgi informasjon som allerede er kjent, kan man pre-utfylle informasjon fra eksterne eller interne kilder.  For eksempel kan vi pre-utfylle navn, adresse, telefonnummer osv. basert på organisasjonsnummer fra enhetsregisteret. 
 • Hjelpetekster & sidesporing: Compose lar deg designe brukervennlige tjenester med hjelpetekster, sidesporing og visningsbetingelser som guider brukere gjennom skjemaprosessen.
 • Datakilder: Importer, eksporter eller bygg datakilder for listevalg i dine skjema.
 • Validering av datainput: Valider inntastet data på felt-, side- og skjema nivå. Bruk obligatoriske spørsmål og datatyper (string, desimal, e-post etc.) for konstant forbedring av datainput. Du kan også bygge egne valideringer i valideringsbyggeren.
 • Språkmodul: Oversettelsesverktøyet i Compose lar deg enkelt oversette skjema, systemtekster og rapporter i tjenestene. Legg til så mange språk du vil.
 • Global datamodell: Få god oversikt over spørsmål og grupper i dine skjema. Sett globale betingelser og datatyper rett inn i datamodellen.

 

Gode brukeropplevelser er viktig for å sikre digitalt førstevalg og gevinstene fra selvbetjening på nett. Brukeropplevelsen legger også fundamentet for kvaliteten på innsamlet data. Applikasjoner bygget i Compose optimaliserer datakvalitet på alle steg i prosessen, – fra informasjonen produseres av sluttbruker til den behandles, lagres og gjenbrukes. 

 • Smidig utfyllingsprosess
 • Tilgjengelig på web og mobil
 • Brukervennlig grensesnitt

brukeropplevelse

Alt du trenger for å designe komplette kundereiser

Compose gir deg frihet til å designe brukerreiser på tvers av tjenester og digitale enheter.

R

Frihet til design

Bruk Compose standard-skins eller lag egne med Bootstrap eller CSS.
R

Responsive applikasjoner

Passer alle nettlesere og skjermstørrelser.
R

Tilpass views

Tilpass visninger og design for ulike kanaler.

arbeidsflyt

Prosessdesigner for effektivt digitalt samarbeid

Bygg arbeidsprosesser med intuitive BPM-Notasjoner. Workflow-designeren er et kraftig verktøy for samhandling og håndtere IT-prosjekter på tvers av organisasjoner og nivåer. I prosessbyggeren legges skjema inn i en arbeidsflyt. Arbeidsflyten designes med pre-definerte prosess-elementer som dras ut i en visuell BPMN-basert modell. Aktivitets-elementene definerer hva som skal skje med data etter de er sendt inn av utfyller, f.eks. sende en e-post, validere et skjema eller starte saksbehandling.

Prosessdesigneren har mange funksjoner for å sikre effektivitet og samhandling.  

 • Prosessoptimalisering
 • Eliminere flaskehalser
 • Saksbehandling
 • Automatisere prosesser og skjemaflyt
 • Koble sammen tjenester på tvers av nivåer og enhet
 • Skjema
 • Kvittering
 • BankID autentisering
 • BankID signering
 • PDF-generator
 • PDF-mal
 • E-post
 • Validering
 • Bekreftelse
 • ID-generator
 • Tekstgenerator
 • Filoverføring
 • Integrasjoner
 • Saksbehandling
Compose er egner seg både til enkle og komplekse prosesser. Fleksibiliteten i plattformen gjør det mulig å designe komplette brukerreiser, der sluttbrukeren settes i fokus.

SINGLE-WINDOW

Gi flere tjenester ett tilgangspunkt for å tilby sluttbruker opplevelsen av et sømløst servicetilbud på tvers av større organisasjoner. Konkurransedyktige web-tjenester krever en smart tilnærming til brukeropplevelse og samordnede forretningsprosesser. Denne tilnærmingen maksimerer samarbeidsevnen mellom ulike instanser og luker ut dobbeltarbeid.

KONTEKSTBASERTE TJENESTER

Du kan også sett flere tilknytningspunkter til en enkelt tjeneste delt av ulike etater. La logikk og betingelser generere et relevant tjenesteinnhold for sluttbruker. Tilpass applikasjonens layout til å respondere på spesielle tilgangspunkt. Kontekstbaserte tjenester er grunnleggende for brukervennlighet. Det støtter brukerens behov for enkel navigering og gir færre avvik og feil i prosessen.

⇒ Lær mer om sømløs e-dialog og hvordan kontekst sikrer kvalitet (Whitepaper)

AUTOMATISERING

Lag dynamiske skjema med bruk av Groovy og JavaScript

 

Automatisering kan oppnås på flere måter. Repetitive arbeidsoppgaver har et spesifikt handlemønster som gjør at man kan sette dataprogrammer til utføre oppgaven uten behov for manuelle/menneskelige innslag. I Compose kan du hel- og del-automatisere skjemaflyt og prosesser, og sikre betydelig tid og ressursbesparelser.

skjemaflyt

Optimal datakvalitet er en forutsetning for at systemer kan ta beslutninger på rett grunnlag. Bruk komplekse og enkle valideringer for umiddelbar tilbakemelding på inntastet informasjon. Definer betingelser for skjemaflyten basert på svar fra utfyller, slik at brukeropplevelsen blir relevant og smidig. 

PROSESS-AUTOMATISERING

Fordelen ved automatisering med BPM-verktøy er den helhetlige tilnærmingen til organisasjonens arbeidsprosesser og optimaliseringen av disse. I Compose kan du komme raskt i gang med å designe prosesser for å automatisere enkle oppgaver, for så å videreutvikle og forbedre disse i tråd med erfaringer og organisasjonens endringer.

AVTALEGENERERING

I Compose kan du bygge skjemabaserte veivisere for å generere avtaler med kunder og partnere. PDF-generatoren gjør det mulig å skreddersy standardavtaler basert på informasjon oppgitt i skjema ved at utfyller svarer på enkle spørsmål. Dokumentene kan signeres med BankID av flere parter og oppnå juridisk gyldighet.

Integrasjoner

Hent, send og oppdater data hvor som helst med Compose-integrasjoner

Kommunikasjon med andre systemer er avgjørende for å maksimere nytten av Low-Code programvare. Derfor har våre utviklere jobbet beinhardt for å gjøre integrasjoner med Compose ufattelig enkelt. Compose-integrasjoner gjør det mulig å sende, hente og oppdatere data smertefritt og fleksibelt.

Offentlig registre

Altinn

Blockchain

Sensorer (IoT)

AI

PKI

ERP

Arkiv

Pris

Start din Compose-plan.

Digitalisering ROI Whitepaper
Hei! Vi gir bort en gratis guide til hvordan du kan maksimere ROI i dine digitaliseringsprosjekt. Skriv inn e-postadressen nedenfor, for å få tilgang!

Last ned whitepaper: https://www.usecompose.com/wp-content/uploads/2019/11/ROI-Lowcode-plattform_NO.pdf