Én plattform for digitalisering

Møt kundebehov raskt i alle kanaler.
Samarbeid om digitalisering på tvers av fagområder. 

Skyt fart på utviklingen –
bruk Compose

Compose Builder er en utviklingsplattform for web-applikasjoner og digitalisering av arbeidsprosesser. Compose inkluderer robuste verktøy som støtter enkle og komplekse behov fra både IT- og forretningssiden. 

Tjenestedesigner

Bygg generiske applikasjoner for avansert datafangst for web og mobil.

Workflow-designer

Design interaktive arbeidsprosesser som optimaliserer produktivitet og automatiserer oppgaver.

Blockchain

Integrasjonsbygger

Hent, pre-utfyll og avlever data hvor-som-helst i en workflow med REST API.

Saksbehandling

Dynamisk Saksbehandling

Effektiv og sikker behandling av innkommende data. 

Brukeropplevelse

UX-flyt

Desgin dynamiske brukeropplevelser som responderer på brukervalg.

Regler for automatisering

Hel- og del-automatiser beslutninger med regler og betingelser.

Reiseregning

Dokumentgenerering

Generer avtaler, kvitteringer og dokumenter med skjemadata.

Kode-grensesnitt

Utvid funksjonalitet i egne kode-grensesnitt for optimal fleksibilitet.

datafangst

Web-applikasjoner for verdiøkende datafangst

Samle data fra ti- eller tusenvis av respondenter gjennom web-applikasjoner. Compose tilbyr ett av de mest robuste verktøyene for datafangst og data-orienterte applikasjoner. Nå kan du sikrer datakvalitet på alle steg i prosessen, og maksimere verdien på hver transaksjon. Les mer om hva slags applikasjoner du kan bygge med Compose her.

Tjenestedesign med generiske brukeropplevelser.

Z

Valider input og optimaliser datakvalitet.

En drøm å vedlikeholde og videreutvikle med versjonskontroll.

+

Smidig gjenbruk av data fra autorative kilder.

d

Datamodell og globale betingelser for enkel kommunikasjon mellom systemer.

w

Doble utviklingskapasiteten med enkel gjenbruk av elementer.

workflow

Design digitale prosesser som dyrker effektivitet og samarbeid

Design digitale arbeidsprosesser med workflow-designeren, et kraftig verktøy for samhandling og digital transformasjon på tvers av hele organisasjonen. 

Intuitiv BPM-designer for effektivt samarbeid mellom forretnings- og IT-siden.

En helhetlig tilnærming til prosessoptimalisering og eliminering av flaskehalser.

+

Hent, produser og avlever data hvor som helst i en arbeidsflyt.

I

Mer en 30 pre-definerte prosesselementer for dataflyt.

ux-flyt

Alt du trenger for å designe komplette brukerreiser

Gode no-code og low-code verktøy for å definere UX-flyt og visningsalternativer. Sett brukeren i sentrum av tjenestedesign.

R

Tjenester som responderer på brukerens behov.

R

Responsive applikasjoner for alle flater.

R

Full designfrihet med Bootstrap/HTML5 for kontinuerlig modernisering av GUI.

R

Lag én tjeneste i flere varianter, for ulike brukergrupper.

R

Koble sammen tjenester på tvers av organisatoriske strukturer.

R

Universell utforming, selvfølgelig.

AUTOMATISERING

Maksimer resultater – 
automatiser oppgaver 

Repetitive arbeidsoppgaver og sikre betydelig tid og ressursbesparelser. Automatisering i Compose gjøres med både no-code og low-code verktøy for front-end og back-end logikk. Fordelen ved automatisering med BPM-verktøy, er den helhetlige tilnærmingen til effektivisering av organisasjonens arbeidsprosesser. 

R

Digital Process Automation for dyptgående forbedring av virksomhetskritiske oppgaver.

R

Få best mulig datagrunnlag for optimal beslutningsstøtte.

R

Automatiser dokumentproduksjon for generering av avtaler med kunder, ansatte og partnere.

R

Dokument-automasjon og avtalegenerering for kunder, ansatte eller partnere.

low-code

Kode-grensesnitt for ekstrem utvidelse av funksjonalitet


I tillegg til mange gode no-code verktøy har Compose egne integrerte grensesnitt som gir deg full frihet til å skripte mer avanserte relger og betingelser med Groovy/Javascript. 

=

Betingelser for prosess- og skjemaflyt

Z

Valideringer av datainput

Auto-populering fra autorative kilder

Integrasjonsbygger

Hent, send og oppdater data hvor-som-helst

Kommunikasjon med andre systemer er avgjørende for å maksimere nytten av Low-Code programvare. Derfor har våre utviklere jobbet beinhardt for å gjøre integrasjoner med Compose ufattelig enkelt. Compose sin egne integrasjonsbygger gjør det mulig å sende, hente og oppdatere data smertefritt og fleksibelt til et hvert system med API.

Offentlig registre

Altinn

Sensorer (IoT)

Arkiv

PKI

ERP

innebygget

Autentisering og signering

Innebygget støtte for det du bruker mest.

kom igang

Gjør som disse, og start din Compose-plan!

Norwegian Communications Authority

 kom igang!

Eller book en demo

Utforsk 100-vis av verktøy for digitalisering. Vi hjelper deg gjerne med å komme igang. Book en demo med en av våre Compose-eksperter. 

Kom igang med low-code verktøy for web-applikasjoner:

  • Datafangst
  • Arbeidsflyt
  • Automatisering
  • Integrasjoner
  • Datamodell

….og mer!

 

Personvern og lagring av mine opplysninger:

1 + 9 =