Hva kan du bygge med Compose?

Våre kunder har svært forskjellige fagområder, men deler de samme behovene om økt effektivitet og kvalitet gjennom digitalisering. 

LegalTech

FinTech

GovTech

Olje & Gass

Gjør som disse, velg Compose til digitalisering!

Fiskeridirektoratet
NIF
Hyndai

Utvalgte kundecaser

Forsvaret

Forsvaret bruker Compose til rekruttering og evaluering av rekrutter til førstegangstjeneste. De bruker også Compose til å effektivisere interne prosesser.

Riksrevisjonen

Riksrevisjonen bruker Compose som varslingskanal til å rapportere kritikkverdige forhold ved statens bruk av offentlig ressurser.

UDI

Utlendingsdirektoratet bruker Compose til å effektivisere og forbedre prosesser for saksbehandling av asyl- og innvandringssøknader.

Nasjonal kommunikasjons-myndighet (NKOM)

NKOM innhenter rutinemessige data over det norske ekommarkedet, og bruker Compose blant annet til omfattende elektroniske spørreskjema for ekomstatistikk. Flere av tjenestene er tilgjengelig i Altinn.

KFV

Kontoret for Voldsoffererstatning bruker Compose til å digitalisere kjerneprosessen “Søknad om Voldsoffererstatning”.

Norges Idrettsforbund

NIF – Olympiatoppen bruker Compose til å digitalisere interne og eksterne prosesser.

kom igang!

Book en demo

Vi hjelper deg gjerne med å komme igang. Book en demo med en av våre Compose-eksperter. 

Kom igang med low-code verktøy for web-applikasjoner:

  • Datafangst
  • Arbeidsflyt
  • Automatisering
  • Integrasjoner
  • Datamodell

….og mer!

 

 

Personvern og lagring av mine opplysninger:

1 + 15 =

Digitalisering ROI Whitepaper
Hei! Vi gir bort en gratis guide til hvordan du kan maksimere ROI i dine digitaliseringsprosjekt. Skriv inn e-postadressen nedenfor, for å få tilgang!

Last ned whitepaper: https://www.usecompose.com/wp-content/uploads/2019/11/ROI-Lowcode-plattform_NO.pdf