Hva er low-code plattformer, og når lønner det seg å bruke?

av apr 16, 2019Low-code0 kommentarer

Low-code betyr at man utvikler applikasjoner med minimal bruk av koding. Low-Code Development Plattformer (LCDP) innebærer som regel at det brukes visuelle modelleringsverktøy for å bygge funksjonalitet tradisjonelt kodet av utviklere. Dette gjør at fagpersoner enkelt kan bygge og teste applikasjoner, og dermed øke leveransekapasiteten i digitaliseringsprosjekter.

 

Hvorfor low-code plattform?

Digitalisering er ikke et prosjekt med en start og en slutt. Digitalisering er en konstant prosess bedrifter må adoptere for å imøtekomme stadig mer krevende brukere, forventninger og teknologiske endringer. Den første applikasjonsbølgen ble i stor grad møtt av offentlig og privat næringsliv med hånd-kodede løsninger. Det vil si at interne og eksterne applikasjoner ble bygget fra bunn av IT-spesialister.

Selv med hyppig gjenbruk av kode ble vi vitne til en thrillerserie av tidkrevende og kostbare IT-prosjekter. Denne fragmenterte tilnærmingen til applikasjonsutvikling resulterte i digitale barrierer mellom systemer, der selv de minste endringer førte til kostbare konsulenttimer og skroting av milliardløsninger.

Mange velger fremdeles å bygge løsninger på denne måten. Andre ønsker å vente med investeringer til trend-teknologiene har slått rot. Begge feiler i å innse at endringer er den nye hverdagen. Vi må generelt bli bedre på endringer, og digital transformasjon er ikke noe unntak.

 

Low-code er en langsiktig og fleksibel tilnærming

Dette er grunnen til at flere og flere organisasjoner tar i bruk low-code plattformer for å gjenta kontrollen i sine digitaliseringsprosjekt. Low-code plattformer er en type programvare der brukeren jobber i et visuelt brukergrensesnitt med modelleringsfunksjonalitet som automatisk generer kodede applikasjoner. Applikasjoner bygges dermed gjennom en visuell form for programmering. Dette gjør det mulig å bygge og teste forretningsideer i løpet av dager, og kan øke leveransekapasiteten opp til ti ganger, ifølge Forrester. Økt produktivitet er den viktigste gevinsten ved low-code, sammenlignet med tradisjonell koding. Gartner døpte derfor fenomenet «High Productivity Application Platform-as-a-Service» (HpaPaaS). Low-code har senere blitt en forenklet betegnelse, og er pekt ut av Forrester som en nøkkelstrategi for å akselerere digital transformasjon i bedrifter. Forrester anslår at low-code markedet kommer til å nå $10 milliarder i 2020.

Compose er en low-code plattform og har vært under konstant utvikling og testing i mer enn 15 år for å imøtekomme behovene for produktivitet og fleksibilitet i applikasjonsutvikling både i offentlig og privat sektor.

 

Forskjellen på low-code og no-code

Forskjellen på «low-code» og «no-code» programvare kan ofte relateres til brukervennlighet og i hvilken grad teknisk kompetanse kreves for bruk. Low-code plattformer har ofte muligheter for ytterligere tilpasninger ved bruk av script eller kode, i motsetning til no-code. Dette gjør teknologien mer fleksibel for mer komplekse konfigurasjoner.

Compose brukes både av utviklere og fagpersonell. Det vil si at det er fullt mulig å bygge elektroniske skjema og automatiserte forretningsprosesser uten teknisk kompetanse. Likevel har de fleste av våre kunder både fagpersonell og tekniske team involvert. Dette er fordi kundene ofte har behov for å integrere løsningen med eksisterende systemer (gjennom API). I de fleste større digitaliseringsprosjekter kan cirka 80-90% av behovene dekkes av klikk-og-dra funksjonalitet i plattformen, mens de resterende 10-20% kundetilpasses med kode. For IT-avdelingen betyr dette at man kan redusere bruk av seniorutviklere på standardbehov, og i stedet bruker fagpersonell og juniorutviklere til største delen av jobben. Dette har store potensielle kostnadsbesparelser, også med tanke på drift, videreutvikling og vedlikehold.

«Ingen bedrifter ville bygget Microsoft Word hver gang de skulle skrive et brev, og det samme bør gjelde applikasjonsutvikling»

I ComposeToGo har vi hele tiden fokus på å levere bred funksjonalitet og brukervennlighet i programvaren. Forretningsprosesser endres hele tiden, og vi mener verdien av digitale investeringer ligger i langsiktige og fleksible IT-løsninger. Når det fundamentale målet er det samme: effektivisering og kvalitet gjennom digitalisering, – hvorfor svare med skreddersøm? Ingen bedrifter ville bygget Microsoft Word hver gang de skulle skrive et brev, og det samme bør gjelde applikasjonsutvikling. Low-code fjerner ikke behovet for utviklere, men tilser at ressursene brukes der de trengs mest.

Prøv Compose plattformen gratis.

Når lønner det seg å bruke low-code plattform?

Compose er et kraftig verktøy for digitalisering med bred funksjonalitet for elektroniske skjema, arbeidsflyt og saksbehandling. I dette tilfellet er plattformen spesielt nyttig for organisasjoner som trinnvis ønsker å digitalisere flere eksterne og interne prosesser. Compose er en rask og kostnadseffektiv måte å komme i gang med å bygge og teste løsninger på. Videreutvikling og helautomatisering blir en naturlig prosess etterhvert som kunnskapen om mulighetsrommet i plattformen øker.

For kunder som kun har behov for en enkel skjemaløsning, blir Compose litt som en motorsag for å slå inn en spiker. Compose kan brukes av både fagpersoner og utviklingsteam. Når organisasjoner gjennomgår digital transformasjon vil det etterhvert føre til overtallighet og at ansatte ikke har de samme arbeidsoppgaver som tidligere. Ved bruk av low-code plattformer som Compose, kan man i stor grad sørge for å videreutdanne og omstille ansatte slik at disse har ansvaret for store deler av tjenesteutviklingen på plattformen, fremfor utstrakt bruk av konsulenter. På denne måten drar man nytte av kjernekunnskap som allerede eksisterer internt. ComposeToGo sørger alltid for grundig opplæring av våre kunder, slike at de er i stand til å digitalisere sine prosesser på egenhånd.

 

Fordeler med low-code plattformer oppsummert:

  • Rask bygging og testing av applikasjoner for web og mobil
  • Økt leveransekapasitet (time to market) 
  • Flere kompetanseområder kan samarbeide om applikasjonsutvikling 
  • Kostnadsbesparelser tilknyttet redusert bruk av seniorutviklere 
  • Økt endringsfleksibilitet og enkelt vedlikehold 
  • Kontakt ComposeToGo om du vil vite mer om low-code plattform passer dine digitaliseringsmål.