Nøkkelen til digital samhandling: Metadata

Interoperabilitet og samhandling i digitale strategier
Isolerte systemer uten evne til å kommunisere med andre systemer er en av de største og dyreste utfordringene ved digitalisering. Denne Whitepaperen forklarer hvordan  strategisk bruk av semantikk og metadata kan sikre interoperabilitet og datakvalitet i og mellom dine tjenester.

• Øk bruksverdien av data
• Automatiser utveksling og håndtering av data
• Eliminer behovet for manuelle oversettelser