Endelig en GovTech plattform som støtter endring og forbedring i dine digitaliseringsprosjekter

 

Compose er en low-code plattform for tjenesteutvikling og prosessautomatisering. Low-code gjør det mulig for offentlig etater og kommuner å fokusere på digital innovasjon og forbedring, istedenfor vedlikehold og IT-ressurser.

digitalt førstevalg

Bedre tjenester til innbyggere og næringsliv

R

Tilgjengelig på alle flater

Tjenester bygget i Compose publiseres med responsivt design, slik at utseende automatisk tilpasses brukerens skjermstørrelse. 
R

Design komplette brukerreiser

Gi innbyggere og næringsliv en sømløs opplevelse på tvers av offentlig tjenester. I Compose kan du bygge samhandlingstjenester på tvers av nivåer og fagområder.
R

Møt innbyggeres forventninger

I Compose kan du designe gode brukeropplevelser. Sett visningsbetingelser og pre-utfylle informasjon som gjør utfyllingsprosessen rask og smidig for brukere. Dette gir et relevant og kontekstbasert tjenestetilbud.
R

Hjelp til utfylling

Gi umiddelbar tilbakemelding på brukerens inntasting ved bruk av data-typer. Definer hjelpetekster, tooltip og hint-tekster for å guide brukeren ytterligere.

govtech

Vi har 20 års erfaring med å utvikle programvare til offentlig sektor. Compose tilbyr bred funksjonalitet for å dekke standardbehov, og ekstrem fleksibilitet til å møte spesialbehov.

Digitale skjema & prosesser uten koding

Bygg applikasjoner i løpet av dager! Med Compose øker du leveransekapasiteten i dine digitaliseringsprosjekt.

Smertefri integrasjoner

Sett opp integrasjoner med offentlig registre på minutter! Compose kan hente, sende og oppdatere data mot et hvert API.

Hel- og delautomatiser vedtak

Bruk enkle betingelser eller avanserte skript for å gi systemet beslutningsstøtte.

Bli en data-dreven organisasjon med Compose

Vi er eksperter på datafangst! Compose er bygget for å optimalisere datakvalitet på alle steg i prosessen. 
 

  • Støtter oppbygging av delt datamodell for alle tjenester
  • Enkle og komplekse validering av inntastet informasjon 
  • Delt informasjonsstruktur sikrer at informasjon kan deles og gjenbrukes
  • Høy datakvalitet danner grunnlag for automasjon

tjenestedesign

Digital samhandling og tjenesteinnovasjon

Samhandlingstjenester på tvers av kommuner/etater

Legg til flere startpunkt til én tjeneste. Tilpass utseende på tjenesten basert på startpunkt.

Ett grensesnitt, flere tjenester

Legg til flere tjenester/skjema i samme arbeidsflyt. Betingelser og valg i skjema definerer skjemaflyten, og gir sluttbruker en sømløs opplevelse på tvers av tjenester.

Pålogging med ID-porten/BankID og elektronisk signering

Autentiser sluttbrukere med BankID og MinID. Velg sikkerhetsnivå på tjenesten. Elektronisk signering med BankID har juridisk bindende validitet.

VIDEO

Automatiser dataflyt og saksbehandling på minutter

Se video om hvordan du kan bygge elektroniske skjema, workflows og automatisere arbeidsprosesser med Compose. Videoen tar for seg søknad om skjenkebevilling med bruk av visningsbetingelser, integrasjon med enhetsregisteret, preutfylling og validering av data og arbeidsflyt. 

Gjør som disse og velg Compose til applikasjonsutvikling.

Fiskeridirektoratet

Hvordan maksimere gevinster i GovTech -prosjekter? (whitepaper)

Etater og kommuner står ovenfor store utfordringer når de skal digitalisere tjenester til innbyggere og næringsliv. Dette skaper et behov for fleksibel teknologi som setter brukeren i fokus.  Etater og kommuner som tar i bruk Compose kan levere flere tjenester på kortere tid, og samtidig drive digital innovasjon.

Last ned gratis whitepaper om verdirealisering i offentlig digitaliseringsprosjekt.

  • Hva kan vi lære av tidligere digitaliserings-epoker
  • Neste epoke og betydningen for e-forvaltning
  • Offentlig sektor og forhold til en data-dreven økonomi
  • Hvorfor low-code er en langsiktig løsning på utdaterte systemer

 

Hva kan du bygge med Compose?

Våre kunder har svært forskjellige faglige funksjoner, men deler de samme målene om økt effektivtet og kvalitet i arbeidsprosesser. 

R

Ledsagerbevis

R

Motorferdsel i utmark

R

Innbyggerundersøkelser

R

Søknad for alkoholservering

R

Tilskuddsordninger

éN PLATTFORM

Administrer alle tjenester på ett sted

Compose-plattformen er spesielt nyttig for organisasjoner som trinnvis ønsker å effektivisere og digitalisere flere interne og eksterne arbeidsprosesser. Digitalisering er en konstant prosess som krever at organisasjonen utstyres med fleksibel teknologi som kan støtte kjernevirksomheten. 

Book en demo i dag!

Lurer du på om Compose passer dine digitaliseringsbehov?