Send permitteringsvarsel til ansatte på en juridisk forsvarlig og sikker måte.

Mange bedrifter og individer opplever store tap i forbindelse med den pågående pandemien, og som leder til et akutt behov for å kutte kostnader. 

For mindre virksomheter kan det være både vanskelig og kostbart å håndtere og etterleve nye regler for permittering. Compose tilbyr i samarbeid med AdvokatOnline i denne sammenheng en gratis løsning til bedrifter for å sikre de juridiske prosedyrene.

Digital veiviser for utstedelse av permitteringsvarsel 

N

Støtter regjeringens nyeste regler i forbindelse med Covid-19

N

Enkel og effektiv veiviser for permitteringsvarsel

N

Gratis for alle virksomheter

N

Innhold utformet og kvalitetssikret av advokater

N

Ingen begrensning på antall permitteringsvarsler

permitteringsvarsel

guide

Slik fungerer løsningen

Logg inn med Vipps.

e

Fyll inn skjema, vi veileder deg igjennom reglene!

h

Varselet genereres automatisk som PDF, og inneholder alle pålagete opplysninger.

Last ned varselet, eller send via e-post til relevante parter.

s

Sist oppdatert 01.03.2021

Oppdatering 01.03.2021

En ny lønnspliktperiode på fem dager, arbeidsgiverperiode II, inntrer når arbeidstakeren har vært permittert i 30 uker innenfor en periode på 18 måneder.

 

Oppdatering 01.11.2020

Regjeringen utvider permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Vi gjør samtidig oppmerksom på at dersom forholdene ligger til rette for det, legges det opp til at permitteringsperioden fra 30. juni igjen blir 26 uker.

 

Oppdatering 01.09.2020

VarselfristNormalt skal varsel gis 14 dager før permittering iverksettes, men ved uforutsette hendelser kan varsel gis kun to dager før permitteringen iverksettes. I enkelte tilfeller vil Covid-19 regnes som “en uforutsett hendelse”.

Pålagte dager med lønnsplikt: Regjeringens forslag innebærer at arbeidsgivere, som blir nødt til å permittere ansatte, får redusert antall dager med lønnsplikt fra 15 til 10 dager (oppdatert 01.09.2020).  For arbeidstakere innebærer også forslaget at man unngår tre dager karenstid, som normalt ilegges i forbindelse med søknad om dagpenger.

~

Sikkert og kryptert

Teknologien bak løsningen er utviklet for å tåle store transaksjonsvolum, der utilsiktet manipulering ikke er mulig. Skjemasesjonen er SLL-sikret, og data krypteres ved oversending. Den samme teknologien brukes blant annet av Forsvaret.

Ingen lagring av data

Vi lagrer ingen opplysninger om varselet. Varselet slettes fra våre servere så fort det er oversendt til arbeidstager og arbeidsgivers e-post. Vi kan kun se hvor mange permitteringsvarsler som er utstedet, og hvor mange som er påbegynt.

Juridisk kvalitetssikret

Løsningen er designet for å støtte bedrifter i å følge nye lover om permittering på en effektiv måte. Permitterings-løsningen er kun ett eksempel på hvordan lover og regler effektivt kan understøttes av IT-løsninger.

Start veiviser

Vi lagrer kun din e-postadresse. Vi lagrer ingen informasjon fra varselet, alle data slettes automatisk fra våre servere i øyeblikket permitteringsvarselet oversendes.

Vilkår for bruk av tjenesten:

4 + 10 =

Løsningen leveres av Compose Software AS, et nordisk IT-selskap som leverer programvare til offentlig og private virksomheter. Compose samarbeider med AdvokatOnline om utforming av juridisk innhold for alle våre LegalTech-løsninger.

Har du spørsmål om tjenesten?

Eller lurer du på hva annet du kan bruke Compose til?
Kontakt oss på e-post eller telefon.