permitteringsvarsel 

Send permitteringsvarsler til ansatte på en juridisk forsvarlig og effektiv måte.

Mange bedrifter og individer opplever store tap i forbindelse med den pågående epidemien, og som leder til et akutt behov for å kutte kostnader. 

For mindre virksomheter kan det være både vanskelig og kostbart å håndtere og etterleve nye regler for permittering. Compose tilbyr i samarbeid med AdvokatOnline i denne sammenheng en gratis løsning til bedrifter for å sikre de juridiske prosedyrene.

guide

Slik fungerer løsningen

e

Fyll inn skjema, vi veileder deg igjennom reglene!

Varselet sendes automatisk på e-post til den ansatte og arbeidsgiver.

Last ned permitteringsvarsel som PDF.

s

Oppdatert 01.09.2020

q

De nye reglene for permittering i korte trekk (oppdatert 01.09.2020)

Varselfrist: Normalt skal varsel gis 14 dager før permittering iverksettes, men ved uforutsette hendelser kan varsel gis kun to dager før permitteringen iverksettes. I enkelte tilfeller vil Covid-19 regnes som “en uforutsett hendelse”.

Pålagte dager med lønnsplikt: Regjeringens forslag innebærer at arbeidsgivere, som blir nødt til å permittere ansatte, får redusert antall dager med lønnsplikt fra 15 til 10 dager (oppdatert 01.09.2020).  For arbeidstakere innebærer også forslaget at man unngår tre dager karenstid, som normalt ilegges i forbindelse med søknad om dagpenger.

Løsningen leveres av Compose Software AS, et nordisk IT-selskap som leverer programvare til offentlig og private virksomheter. Compose samarbeider med AdvokatOnline om utforming av juridisk innhold for alle våre LegalTech-løsninger.

~

Sikkerhet

Teknologien bak løsningen er utviklet for å tåle store transaksjonsvolum, der utilsiktet manipulering ikke er mulig. Skjemasesjonen er SLL-sikret, og data krypteres ved oversending. Den samme teknologien brukes blant annet av Forsvaret.

Lagring av data (GDPR)

Vi lagrer ingen opplysninger om varselet. Varselet slettes fra våre servere så fort det er oversendt til arbeidstager og arbeidsgivers e-post. Vi kan kun se hvor mange permitteringsvarsler som er utstedet, og hvor mange som er påbegynt.

Brukervennlig

Løsningen er designet for å støtte bedrifter i å følge nye lover om permittering på en effektiv måte. Permitterings-løsningen er kun ett eksempel på hvordan lover og regler effektivt kan understøttes av IT-løsninger.

Løsning for permitteringsvarsel; juridisk kvalitetssikret, effektivt og gratis:

N

Elektronisk veiviser for permitteringsvarsel

N

Innhold utformet og kvalitetssikret av jurister

N

Støtter regjeringens nyeste regler ifm. COVID-19

N

Gratis for alle virksomheter

N

Ingen begrensning på antall permitteringsvarsler

Antall timer brukt på å utvikle løsningen med Compose low-code verktøy

Har du spørsmål?

Kontakt oss på epost eller telefon.

Start veiviser

Vi lagrer kun din e-postadresse. Vi lagrer ingen informasjon fra varselet, alle data slettes automatisk fra våre databaser i øyeblikket permitteringsvarselet oversendes.

Lagring av dine opplysninger

12 + 15 =

Før du begynner

  1. Den som fyller ut veiviseren må kunne utstede permitteringsvarsler på vegne av organisasjonen.
  2. Personen som skal produsere varslet må ha en e-postadresse med samme domenenavn (f.eks. @usecompose.com) som personen som mottar varslet.
  3. Du må derfor bruke din firma-epost. En lenke til å starte veiviseren blir sendt til denne adressen.
  4. Basert på dine svar i veiviseren, generes et permitteringsvarsel (som PDF), som sendes på e-post til den ansatte og til virksomheten.