Sammenhengende tjenester

Design komplette brukerreiser på tvers av tjenester, nivåer og mennesker.

Hva er sammenhengende tjenester?

Sammenhengende tjenester betyr at tjenester skal oppleves som helhetlige av brukerne, uavhengig av hvem som tilbyr dem.

Det finnes flere relaterte konsepter til dette, som for eksempel livshendelser, single window, pro-aktive tjenestersømløs e-dialog og kontekstbaserte tjenester. Generelt innebærer det at brukerens behov settes i sentrum av tjenesteutviklingen, slik at de slipper å forholde seg til byråkratiske strukturer og geografiske begrensninger på nett. Når tjenester som vanligvis tilbys av ulike aktører samles i ett felles grensesnitt, skaper dette en sømløs brukeropplevelse. 

Bygg tjenester på tvers av organisasjonens nivåer, fagområder og mennesker.

Et digitalt økosystem for horisontalt og vertikalt samarbeid

Når man lager sammenhengende tjenester må organisasjoner ofte samarbeide på tvers av nivåer, fagområder og instanser. Det kan også kreve samarbeid med eksterne aktører utenfor egen virksomhet. Kompleksiteten i slike IT-prosjekter er krevende, og det er en forutsetning at det ligger fleksibel teknologi i bunn; Teknologi som gjør det raskt å komme i gang med prototyping og testing, og som støtter videreutvikling på en kostnadseffektiv måte. 

komplekse Skjema og prosesser

Bygg sammenhengende tjenester med Compose 

Kom raskt og enkelt i gang med prototyping og testing. Applikasjoner bygget i Compose kan produksjonssettes på ett blunk.

R

Elektroniske skjema og prosesser uten koding

R

Delt datamodell for effektivt samarbeid

R

Smertefri integrasjoner til interne og eksterne kilder

R

Regelstyring og logikk for automatisering

R

Enkel gjenbruk av alle elementer

Sammenhengende tjenester

Sømløs UX på tvers av tjenester

Compose sin kraftige regelmotor for logikk og betingelser, lar deg styre skjema- og prosessflyt på definerte kriterier.

Sett brukeren i sentrum

Compose gir deg alle verktøyene du trenger for å møte brukere på deres premisser. Publiser tjenester på web, mobil og nettbrett i responsivt design.
p

Guider brukere

Gi brukere kontekstbasert veiledning og umiddelbare tilbakemeldinger på input. Relevant informasjon og god oppfølging er avgjørende for å guide brukeren.

Bruk Compose til applikasjonsutvikling, konstant forbedring og videreutvikling av tjenester.

Gratis guide til utvikling av sammenhengende tjenester

Hvordan utvikler man elektroniske tjenester på tvers av virksomheter, fagnivåer og mennesker?

Sammenhengende tjenester er komplekst å bygge, men med de rette verktøyene kan din virksomhet komme raskt i gang med å bygge og teste sammenhengende tjenester uten koding.

 

Hva kan du bygge med Compose?

Våre kunder har svært forskjellige faglige funksjoner, men deler de samme målene om økt effektivtet og kvalitet i arbeidsprosesser. I Compose kan du designe komplette brukeropplevelser med low-code verktøy. 

R

Sammenhengende tjenester

R

Livshendelser

R

Sømløse tjenester

R

Dynamiske tjenester

R

Proaktive tjenester

Sjekk ut noe av funksjonaliteten

Book en demo i dag!

Lurer du på om Compose passer dine digitaliseringsbehov?