Saksbehandlingssystem for dynamiske beslutningsprosesser  

Ta riktige avgjørelser, tilby raskere behandlingstid og samarbeid effektivt om saker.

dynamisk saksbehandlingssystem

Maks fleksibilitet med low-code & saksbehandling

Saksbehandling krever at det samles inn, bearbeides og besluttes informasjon på tvers av mennesker, systemer og nivåer. Arbeidsprosesser endres ofte, for eksempel i form av nye lovverk eller intern omorganisering. Da er det avgjørende at IT-systemer ikke blir et hinder for endring og forbedring. 

Kombinasjonen av low-code og saksbehandling gjør at virksomheter effektivt kan digitalisere og automatisere oppgaver, og tilpasse saksflyt som gir optimal produktivitet for din virksomhet. 

Vi lanserer nå Compose Case Management (CCM) slik at du raskt og sikkert kan hel- og del-automatisere saksbehandling av søknader som sendes inn i Compose, uten å gjøre kompromisser med nedarvede ERP-løsninger.

HVA ER COMPOSE CASE MANAGEMENT (CCM)?

Compose Case Management (CCM) er et saksbehandlingssystem som lar virksomheter effektivt behandle innsendte søknader. Her får saksbehandlere full kontroll over all informasjon relatert til en sak og et sett med brukervennlige funksjoner for å behandle og produsere informasjon. 

Hvordan fungerer CCM med Compose Builder?

CCM-modulen er bygget for å effektivt kommunisere med utviklingsplattformen Compose Builder. CCM integreres som en del av workflowen, og definerer når data skal sendes hit.  Alle applikasjoner og prosesser som settes opp i Compose Builder, kan rutes igjennom CCM. 

Hva er dynamisk saksbehandling? 

Dynamisk saksbehandling betyr at saksflyten responderer på hendelser, valg og inntasting av brukere i prosessen. CCM og Compose Builder gir brede muligheter til å bruke logikk, betingelser og valideringer for å skape en dynamisk saksflyt. Dette gir full fleksibilitet til å skreddersy beslutningsprosesser til dine behov.

Sky-basert saksbehandlingssystem for effektiv behandling av data som innhentes i Compose.

Smidig samarbeid om oppfølging av saker.

Z

Få rask tilgang til god informasjon for å ta riktige beslutninger.

Tilby bedre service og kortere saksbehandlingstid ved å hel- og del-automatisere beslutningsprosesser.

Få verdifull innsikt ved å sende ferdigbehandlede saker til statistikk-verktøy.

~

Sikker oppbevaring av data med innebygget GDPR

w

Enklere samarbeid og oppfølging

Involver flere interne og eksterne brukere i prosessen for bedre samarbeid og oppfølging av saker. Hold dialog med respondenter (også anonym dialog).

Z

Reduser feil i innsendte saker

Reduser tid brukt på å etterspørre og rette opp feil og mangler i skjema fra respondenter. Validering sjekker at inntastet informasjon er korrekt før saken sendes inn til CCM. 

n

Hold tritt med frister

Sett automatiske frister, prioritet og oppfølging på saker basert på sakens kategori. 

Krever ingen opplæring

CCM er web-basert med intuitivt grensesnitt som gir saksbehandlere god oversikt over saker, status og sine oppgaver. Godkjenn, avslå, kommenter, etterspør, slett, videresend, med mer!

Jobb hvor-som-helst, når-som-helst

CCM applikasjonen er web-basert og tilgjengelig 24/7 via nettleseren. Utseende er responsivt og kan brukes på både mobil, nettbrett og PC.

Automatisk tildeling av saker

Saksbehandlere logger på med AD, og får oversikt over saker basert på rolle-tilgang. 

caser

Hva kan du bruke Compose Case Management til?

CCM kan brukes til alle typer prosesser der det innsamles, bearbeides og besluttes informasjon i Compose Builder.

N

Behandling av reiseregning

N

Varslingskanal

N

Søknad om ferie, fravær og permisjon

N

Tiskuddsordninger

Innebygget GDPR

CCM har innebygget funksjonalitet for å sette parameter og regler for slette-prosedyrer.

Dynamisk saksflyt

Med Compose Builder og CCM får du full frihet til å definere saksflyten akkurat slik du ønsker.

Smertefri integrasjoner

CCM kommuniserer smertefritt med andre systemer gjennom REST-API. 

l

Fleksibelt grensesnitt

Tilpass tekster, tabeller, handlinger og regler.

kom igang

Gjør som disse, og start din Compose-reise!

Norwegian Communications Authority