Varslingsløsning for sikker håndtering av varselsaker på arbeidsplassen

Krav til arbeidsgivere om varsling!

Arbeidsmiljøloven § 2 A-3 forplikter alle arbeidsgivere å iverksette forsvarlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette gjelder både myndigheter, privat næringsliv og organisasjoner med 5 eller flere ansatte. I kravet inngår det at ansatte skal ha tilgang til en sikker og anonym varslingskanal for å melde fra om for eksempel miljøforurensning, seksuell trakassering, sikkerhetssvikt, korrupsjon etc.

Varslingsløsning spesialtilpasset dine behov, eller out-of-the-box

Varslingsløsningen gir arbeidsgivere en strukturert og sikker måte å håndtere varselsaker på. Compose tilbyr både hyllevare (Whistle) gjennom vår legaltech-partner AdvokatOnline, og spesialutviklede varslingsløsninger.

Varslingsløsning
R

Varslingsskjema

;

Varslingsmottak

;

Dialog med anonyme varslere

~

Høy sikkerhet

Teknologien bak varslingsløsningen er utviklet med høye krav til sikkerhet. Sesjonen mellom utfyller og løsningen er SSL-sikret. Innkomne varsler overføres og lagres sikkert i databasen, slik at innholdet ikke kan aksesseres av utenforstående. Løsningen er tillegg i stand til å håndtere store transaksjonsvolum uten at det påvirker ytelsen.

Brukervennlig

Varslingsskjema er enkelt å fylle ut både på web og mobil, og guider utfylleren til å oppgi tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon. Utformingen av skjema tilfredsstiller relevante, lovpålagte krav til universell utforming, og GDPR-hensyn ved innsamling og oppbevaring av data. Standardløsningen (Whistle) leveres på norsk og engelsk, men kan enkelt oversettes til flere språk.  Utseende på skjema kan videre tilpasses organisasjonens grafiske profil. 

Høy juridisk kvalitet

Det juridiske innholdet i standardløsningen (Whistle) er utarbeidet og vedlikeholdes av AdvokatOnline som er eksperter på varslingssaker og implementering av lovbaserte prosesser i IT-løsninger. Innholdet kan likevel endres, dersom kunden har spesielle behov. 
m

Varslingsmottak

Varslingsmottaket er definert som en web-basert saksbehandlingsløsning for å håndtere innkomne varsler. Mottaket kan brukes internt i organisasjonen eller av betrodde, eksterne partnere (advokater mv.). Saksbehandlingsportalen settes opp med sikker brukerautentisering: ID-porten for offentlig organisasjoner, og Azure AD, OpenId Connect eller AOuth2.0 for private organisasjoner. Løsningen støtter i tillegg ulike roller og tilgangsnivåer for brukere.
t

Følg opp anonyme varsler

Varslere kan velge å være anonyme. Løsningen har også støtte for å at varslingsmottaker kan føre dialog med anonyme varslere for å innhente ytterligere opplysninger. Løsningen er konfigurert til å garantere anonymiteten i dialogen som føres gjennom skjema og saksbehandlingsportalen.
r

Motta e-postmelding ved nye hendelser

Løsningen sender ut automatiske e-postmeldinger til statiske og generiske e-postadresser (varsler og mottaker) når en ny hendelse er registrert.

plan

Velg din varslingsplan

Varslings-Kunder

AdvokatOnline

AdvokatOnline: Whistle og Whistle +

AdvokatOnline leverer varslingsløsning til advokater, revisorer og bedriftsledere. «Whistle» er en web-basert løsning utviklet for sikker varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen i henhold til Arbeidsmiljøloven § 2 A-3. Varsleren fyller inn opplysninger i e–Dialog (på mobiltelefonen, nettbrett eller PC) som styrer varslingen slik at alle relevante og nødvendige opplysninger i varslet blir samlet inn. Varselet sendes kryptert til varslingsmottaker som behandler sakene i en egen portal. Tjenesten garanterer full anonymitet, dersom varsleren velger dette. Løsningen egner seg derfor godt for virksomheter og organisasjoner som ønsker å møte det nye lovverket på en enkel og sikker måte.

Riksrevisjonen

Riksrevisjonen: Elektronisk tipskanal

Riksrevisjonen er Stortingets største kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker Riksrevisjonen hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin. Riksrevisjonen gikk ut på anbud for å anskaffe løsning for elektronisk tipskanal.  Tipskanalen utgjør en elektronisk formidlingskanal for personer som ønsker å informere Riksrevisjonen om mistanker om misligheter og andre kritikkverdige forhold. Tipskanalen gjør det mulig for potensielle tipsere å tipse Riksrevisjonen uten fare for at identiteten deres blir avslørt. Alle tips bli vurdert, og avhengig av innhold vurderer Riksrevisjonen å igangsette nærmere undersøkelser. Riksrevisjonen har vært kunde siden 2010, og Compose fikk fornyet tillit da avtalen ble forlenget i 2014. 

Hammervold Pind

Hammervold Pind Varslingskanal – Varslingsløsning med internt mottak

Advokatfirma Hammervold Pind er spesialisert i eiendoms- og enterprisebransjen. Selskapet hadde behov for en varslingsløsning for å behandle varselsaker hos sine klienter. Løsningen som ble levert inkluderte et elektronisk varslingsskjema, med mulighet for å varsle anonymt, i tillegg til et web-basert varslingsmottak. Innsendte skjema sendes til varslingsmottaker, der varslet behandles av Hammervold Pind egne advokater. Skjemaets utseende er tilpasset selskapets grafiske profil. Hammervold Pind har gjennomført grunnopplæring i Compose-verktøyet for å kunne gjøre enkle endringer og vedlikehold av skjema selv. Drift håndteres av Compose.

prøv løsningen

Test varslingsløsningen gratis.

Fyll inn skjema for å motta lenke til å teste varslingsskjema.  

Viktig! Dette er en demo-løsning for intern testing i organisasjonen. Tjenesten skal ikke brukes til reelle varsler, og kan ikke videreselges. 

Vilkår: Dette er en gratis demo-tjeneste for testing internt i organisasjonen. Tjeneste skal ikke brukes til reelle varsler, og kan ikke videreselges.

3 + 12 =

GovTech Digital Innovation
Hei! Vi gir bort en gratis guide til hvordan du kan realisere gevinster fra digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Skriv inn e-postadressen nedenfor, så sender vi den til deg!

Sendt!