Videoer

Tutorials: Skjema, workflows, automatisering, med mer…

Integrasjoner 

Preutfyll informasjon fra interne eller eksterne registre. Videoen viser hvordan du super-raskt kan preutfylle informasjon om en bedrift basert på organisasjonsnummer. 

Oppdatert API til Brønnøysundregisteret
På nyåret endret Brønnøysundregisteret sitt API for organisasjonsnumre. Videoen viser kjapt hvordan det enkelt oppdateres i Compose.

Automatisering av prosesser uten koding: Skjenkebevilling 

Se hvordan søknad for skjenkebevilling kan hel- og delautomatiseres i Compose. Videoen tar for seg visningsbetingelser, pre-utfylling av data basert på integrasjoner, validering av skjemainput og arbeidsflyt. 

Autofyll PDF templater med skjemadata fra Compose (Del 1)

PDF-maler er spesielt nyttig for å generere ferdig utfylte dokumenter som. f.eks. kontrakter, avtaler, kvitteringer eller bekreftelse med skjemasvar fra en Compose-prosess. I Compose kan du laste opp egne PDF-templater og automatisk fylle ut disse med skjemadata.  

Automatiser oppretting av avtaler/kontrakter

La kundene dine skrive og signere kontrakter med pre-utfylt data fra API-er mot BankID, Brønnøysundregisteret m.m. Automatiser kontrakt-generering og spar både deg og dine kunder for unødvendig arbeid!

PDF-templat (Del 2) Fritekst

PDF-templat (Del 3) Svaralternativer

Bygg skjema

Samle data fra ti eller tusenvis av respondenter gjennom elektroniske skjema. Compose tilbyr ett av de mest robuste verktøyene for elektroniske skjema på markedet. Skjemabyggeren i Compose er pakket med avansert funksjonalitet for datainnsamling ikledd et brukervennlig design. Legg til sider, spørsmålstyper og svaralternativer med enkle klikk- og- dra funksjoner. Sett enkle og komplekse valideringer for å gi brukeren en smidig utfyllingsprosess.

Dynamiske tjenester med visningsbetingelser

Legg til enkle eller avanserte betingelser for visning. Logikken styrer brukeropplevelsen og viser sluttbruker kun relevante spørsmål. Visningsbetingelser kan legges på spørmål, spørsmålsgrupper eller sider. 

Bygg en workflow og sett opp saksbehandling 

I prosessbyggeren legges skjema inn i en arbeidsflyt. Arbeidsflyten designes med pre-definerte prosess-elementer som dras ut i en visuell BPMN-basert modell. Aktivitetselementene definerer hva som skal skje med data etter de er sendt inn av utfyller, f.eks. sende en e-post, validere et skjema eller starte saksbehandling.

Explainer/Infographic: Enkel og kort forklaring på Compose 

 

kontakt og kom i gang!

Book en live-demo

Vi hjelper deg gjerne å komme i gang med dine digitaliseringsprosjekter. Book en demo, så tar vi kontakt. 

Personvern og lagring av mine opplysninger:

3 + 11 =