Verdirealisering i eForvaltning (ENG)

Offentlig sektor står ovenfor en utfordrende oppgave: å innovere og adoptere ny teknologi for å sikre effektivitet og kvalitet i offentlig tjenester, og samtidig oppretholde forsvarlig drift. 

  • Hva kan vi lære av tidligere digitaliserings-epoker
  • Neste epoke og betydningen for e-forvaltning
  • Offentlig sektor og forhold til en data-dreven økonomi 
  • Hvorfor low-code er en langsiktig løsning på utdaterte systemer