Dette bør du vite om applikasjonsutvikling og ROI-faktorer

WHITEPAPER: Maksimer digitaliseringsgevinster (ROI) med low-code plattformer

Return of Investment (ROI), eller avkastning på investering som det heter på norsk, er ikke selvsagt i digitaliseringsprosjekter. Det finnes mange eksempler på uendelige monsterprosjekter, skroting av milliardløsninger og digital motvilje. Hva skal til for å unngå at digitale investeringer feiler?

I denne whitepaperen kan du lese om kostnader og fortjenester knyttet til digitalisering med low-code-verktøy, sammenlignet med tradisjonell utvikling.

Hvordan… 

  • Senke utviklingskostnader
  • Øke leveransekapasitet
  • Gi bedre tjenestekvalitet
  • Muliggjøre digital transformasjon